Effectuation Video Library

     Young Scholars Presentation

     2018

     Dr Yi Dragon Jiang, ECPS

     Professor Yi Dragon Jiang presents a young scholars presentation at Effectuation 2018

     Tag(s):
     HubSpot Video

     Play Video